ƏBƏDİLƏŞMƏK

f. Əbədi olmaq, həmişə yaşamaq.
Eşqinə dəm tutub göylər mələşsin; Eşqin tarix olub əbədiləşsin. B.Vahabzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ƏBƏDİLƏŞMƏK daimiləşmək
ƏBƏDİLƏŞMƏ
ƏBƏDİLİK

Digər lüğətlərdə