ƏBƏDİLİK

is. Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq.
Bu səadət səhəri o qədər zəngin və işıqlıdır ki, başlanan günəşli gündüzün əbədiliyinə şübhə etmirsən. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ƏBƏDİLİK daimilik — sonsuzluq — həmişəlik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ƏBƏDİLİK ƏBƏDİLİK – MÜVƏQQƏTİLİK Əbədilik müvəqqətilikdən üstündür (“Qabusnamə”)
ƏBƏDİLƏŞMƏK
ƏBƏDİYYƏN

Digər lüğətlərdə