ƏBLƏHCƏSİNƏ

zərf Axmaqcasına, sarsaqcasına, axmaq kimi; gic-gic. Əbləhcəsinə danışmaq.
// Sif. mənasında.
…Nəsrdə də qafiyədən və uşaqcasına mübaliğələrdən və əbləhcəsinə təşbehlərdən bütünlüklə çəkinəcəklər. M.F.Axundzadə.

ƏBLƏH
ƏBLƏHLİK

Digər lüğətlərdə