ƏBLƏQLİK

is. Alalıq, ala-bulalıq, alabəzəklik.
ƏBLƏQ
ƏBNA

Digər lüğətlərdə