ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

Cəzasını çəkmək.

ƏCR ƏRƏB
ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

Digər lüğətlərdə