ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

Cəzasını çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏCRİNİ ÇƏKMƏK
ƏDÜK

Digər lüğətlərdə