ƏGİN

Əyin, bədən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏFZƏL ƏRƏB
ƏGLƏNMƏK