ƏGLƏNMƏK

Əylənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏGİN
ƏGMƏK