ƏGRİ

Əyri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏGMƏK
ƏGRİCƏ