ƏGRİCƏ

Əyricə, az və ya çox əyri olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bağdaddan gələn beş durnam,

Yoluna qurban olayım, broy!

Əgricələr burma-burma.

Yar, telinə qurban olayım!

                       (M.Elyas “Nəğmələr kitabı”)

ƏGRİ
ƏGRİMCƏ