ƏHALİ

Ərəbcə əhl sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏĞYAR
ƏHATƏ

Значение слова в других словарях