ƏKŞƏŞMƏK

Sataşmaq, əylənmək, oynaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏKSÜGLÜG
ƏQİQ ƏRƏB