ƏKİLMƏK

Hiss etdirmədən çıxıb getmək, gözdən itmək, qaçmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir anda meydan boşaldı. Koroğlu baxdı ki, Bolu bəy işi pis görüb əkilmək istəyir. (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

*

Koroğlu baxdı ki, Qara xan əkilmək istəyir. (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

ƏJDƏRHA FARS
ƏKSİG

Digər lüğətlərdə