ƏLA

ən yaxşı, ən yüksək, olduqca yaxşı.
ƏQİQƏ
ƏLABƏYİM

Digər lüğətlərdə