ƏRŞİ-ZƏMİN

ərş – göy, asiman, zəmin – yer, torpaq

Yer-göy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü,

Ələm oxu bir-birinə ötüşdü.

Namə gəlib Çənlibeldə yetişdi,

Mən bir yarın iqrarına gəlmişəm.

                                   (“El şairləri”)

ƏRŞ ƏRƏB
ƏRZ ELƏMƏK