ƏRQƏVANİ

Bax: ərğüvani.

ƏRQƏVAN
ƏRMAĞAN FARS

Digər lüğətlərdə