ƏSMƏDİN

Əsmədən, əsmədiyi halda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏSİR-YESİR
ƏSMƏR ƏRƏB