ƏYALƏT

ə. 1) valinin idarə etdiyi vilayət; 2) bəzi ölkələrin inzibati bölgüsü; 3) paytaxtın müqabili olan yer; ucqar; periferiya.

ƏYAL
ƏYAN

Digər lüğətlərdə