ƏZM

ƏZM1

ə. 1) niyyət, qəsd; 2) hərəkət, gediş. Əzmi-rah yola düşmə.

ƏZM2

ə. sümük. Əzmi-rəmim çürük sümük.

ƏZLƏM
ƏZMGAH

Digər lüğətlərdə