ABİGÜL

gül suyu (bax: Gülab).
ABİDƏ
ABİHAVA

Digər lüğətlərdə