Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • AYA

  əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

  Tam oxu »
 • AYAN

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYANA

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYANƏ

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYARXANIM

  «ayar» və «xanım» sözlərindən düzəlmiş, «ürəyiaçıq, gülərüzlü; iti gözlü» xanım mənasındadır

  Tam oxu »
 • AYAT

  "Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan

  Tam oxu »
 • AYBACI

  Ay kimi gözəl bacı, Ayabənzər qəşəng qız

  Tam oxu »
 • AYBƏDƏN

  Ay kimi gözəl olan qız

  Tam oxu »
 • AYBƏNİZ

  Ay bənizli, Ay üzlü; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • AYBİBİ

  Ay kimi bibi, Ay kimi xanım;. Ay xanım

  Tam oxu »
 • AYBİKƏ

  Ay qızı, Ay xanımı; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYCA

  Ay kimi, Aya bənzər; Ay kimi işıqlı, parlaq olan gözəl

  Tam oxu »
 • AYCAMAL

  üzü Aya bənzəyən, Ay camallı, Ay simalı

  Tam oxu »
 • AYCAN

  Ay ruhlu, Ay canlı; Ay kimi gözəl olan

  Tam oxu »
 • AYÇİÇƏK

  Ay gülü, Ay çiçəyi; çox gözəl, qəşəng; sarı çiçək

  Tam oxu »
 • AYÇİN

  Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

  Tam oxu »
 • AYÇİNƏ

  Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

  Tam oxu »
 • AYÇÖHRƏ

  çöhrəsi Aya bənzəyən, Ay üzlü, Ay simalı

  Tam oxu »
 • AYDA

  gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

  Tam oxu »
 • AYDAGÜL

  Ay gülü; Ay çiçəyi; sarı gül

  Tam oxu »
 • AYDAN

  Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl

  Tam oxu »
 • AYDANƏ

  Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl

  Tam oxu »
 • AYDƏNİZ

  Ay kimi parlaq; lap gözəl, olduqca qəşəng; Ay dənizi

  Tam oxu »
 • AYDINGÜL

  işıqlı, saf, təmiz gül; cəlbedici gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYDİL

  açıq, təmiz danışığı olan; Ay ürəkli, saf qəlbli gözəl

  Tam oxu »
 • AYƏ

  əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

  Tam oxu »
 • AYƏNDAM

  Aya oxşayan; Ay əndamlı, bədəni Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYƏNDƏN

  gələn; gələcək zaman

  Tam oxu »
 • AYƏSTƏ

  yavaş, ağır, aramla, tələsmədən

  Tam oxu »
 • AYƏT

  "Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan

  Tam oxu »
 • AYFƏR

  Ay işığı, Ay kimi parlaq qız

  Tam oxu »
 • AYGÖHƏR

  Ay incisi; Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYGÖVHƏR

  Ay incisi; Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYGÜL

  Ay çiçəyi, Ay gülü; sarı gül; olduqca gözəl, ən qəşəng

  Tam oxu »
 • AYGÜLƏ

  Ay çiçəyi, Ay gülü; sarı gül; olduqca gözəl, ən qəşəng

  Tam oxu »
 • AYGÜN

  Ay və Günəş; Ay və Günəş kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYGÜNƏ

  Ay və Günəş; Ay və Günəş kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYXANIM

  Ay kimi gözəl xanım; ən qəşəng qız

  Tam oxu »
 • AYİDƏ

  gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

  Tam oxu »
 • AYİŞƏ

  diri, canlı, əbədi

  Tam oxu »
 • AYQABAQ

  Ay kimi geniş alınlı; ağ alınlı

  Tam oxu »
 • AYQAN

  Ay kimi qanı olan; təmiz qanlı; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • AYQANƏ

  Ay kimi qanı olan; təmiz qanlı; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • AYQIZ

  Ay kimi qız; sarı qız; gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYLA

  halə, şəfəq, parıltı

  Tam oxu »
 • AYLAN

  Ay ilə, Aya bənzər; Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYLANƏ

  Ay ilə, Aya bənzər; Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYLƏN

  Ay ilə, Aya bənzər; Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYLİN

  Ayın ətrafındakı dairə; halə

  Tam oxu »
 • AYMƏLƏK

  Ay mələyi, Ay gözəli; Ay kimi mələk; gözəl, göyçək

  Tam oxu »