Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • AXÇA

  pul, var-dövlət; təmizlik, paklıq

  Tam oxu »
 • AXIRBƏYİM

  sonuncu, axırıncı xanım

  Tam oxu »
 • AXIRCA

  sonuncu, axırıncı, sonbeşik

  Tam oxu »
 • AXİRƏ

  «axirət» sözünün ixtisarı; son doğulan qız

  Tam oxu »
 • AİDA

  gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

  Tam oxu »
 • AİDƏ

  gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

  Tam oxu »
 • AİŞƏ

  diri, canlı, əbədi

  Tam oxu »
 • AİŞƏXANIM

  Aişə xanım; əbədi, yaşamalı xanım

  Tam oxu »
 • AKÇA

  pul, var-dövlət; təmizlik, paklıq

  Tam oxu »
 • AKÇAY

  ağ çay, bəyaz çay; böyük çay; əzəmət

  Tam oxu »
 • AKKUŞ

  ağ quş, bəyaz quş; çox ağ və gözəl; böyük quş

  Tam oxu »
 • AKPİNAR

  şəffaf bulaq, saf bulaq; böyük bulaq; paklıq, təmizlik

  Tam oxu »
 • AQİBƏT

  son, nəticə, nəhayət, tale

  Tam oxu »
 • ALABİKƏ

  böyük qız

  Tam oxu »
 • ALACAN

  can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli

  Tam oxu »
 • ALAGÖZ

  alagözlü, iri və qəşəng gözləri olan

  Tam oxu »
 • ALAGÜL

  böyük gül (qız)

  Tam oxu »
 • ALAXANIM

  böyük xanım (qız)

  Tam oxu »
 • ALANİSƏ

  böyük nisə (qız)

  Tam oxu »
 • ALAZƏR

  böyük zər (qız)

  Tam oxu »
 • ALBİNA

  ağ; ağ rəngli qız

  Tam oxu »
 • ALCAN

  can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli

  Tam oxu »
 • ALCANƏ

  can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli

  Tam oxu »
 • ALÇAGÜL

  alça gülü, çiçəyi; alça gülü kimi qız

  Tam oxu »
 • ALÇİÇƏK

  qırmızı çiçək, qırmızı gül; böyük çiçək

  Tam oxu »
 • ALDONA

  qırmızı dan, geniş şəfəq; qırmızı donlu (Qırmızı Günəş rəmzidir)

  Tam oxu »
 • ALEFTİNA

  qaytarmaq; göstərmək; getmək; ehtiram

  Tam oxu »
 • ALƏMARA

  aləmi bəzəyən

  Tam oxu »
 • ALƏMƏFRUZ

  dünyanı işıqlandıran

  Tam oxu »
 • ALƏMGÜL

  aləm gül oldu; dünya güldü

  Tam oxu »
 • ALƏMNAR

  aləmin-dünyanın odu, atəşi; Günəş kimi gözəl

  Tam oxu »
 • ALƏMNUR

  dünyanın nuru, aləmin işığı; işıq aləmi

  Tam oxu »
 • ALƏMSUZ

  dünyanı yandıran; çox qəşəng

  Tam oxu »
 • ALƏMŞAD

  aləmin sevinci, dünyanın şadlığı; dünyanın övladı

  Tam oxu »
 • ALƏMŞƏN

  xalqı şad və şən olan; dünyanın sevinci

  Tam oxu »
 • ALƏMTAB

  dünyanı işıqlandıran Ay

  Tam oxu »
 • ALƏMZAR

  dünyanın qızılı; dünyanın Günəşi

  Tam oxu »
 • ALƏMZƏR

  dünyanın qızılı; dünyanın Günəşi

  Tam oxu »
 • ALGÜL

  qırmızı gül, qıpqırmızı gül kimi gözəl

  Tam oxu »
 • ALİDƏ

  müəyyən şeyə alışmaq; aşiq, vurğun

  Tam oxu »
 • ALİDƏ

  alyanaqlı, lalə üzlü gözəl qız

  Tam oxu »
 • ALİHƏ

  bütlər; Allahlar, Tanrılar

  Tam oxu »
 • ALİSA

  gözəl, qəşəng; cazibədar, cəlb edən

  Tam oxu »
 • ALİSƏ

  gözəl, qəşəng; cazibədar, cəlb edən

  Tam oxu »
 • ALİYƏ

  yüksək, ən uca, ali

  Tam oxu »
 • ALLA

  başqası; sonra; ikinci

  Tam oxu »
 • ALLEYTƏR

  «Allah, qız yetər!» ifadəsinin ixtisar forması

  Tam oxu »
 • ALMA

  dadlı meyvə və ağacı; götürmə, alma; dəyişmə

  Tam oxu »
 • ALMAGÜL

  alma gülü; alma gülü kimi gözəl

  Tam oxu »
 • ALMAXANIM

  alma kimi xanım, al yanaqlı xanım

  Tam oxu »