Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ASENA

  q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir

  Tam oxu »
 • ASEYNA

  q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  göy, səma; göy, səma kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • ASİYA

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASİYABƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASİYAXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ASİYƏ

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASİYƏBƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASİYƏXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ASUDƏ

  dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASYA

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASYABƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASYAXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • AŞAFATMA

  “aşa” “çox, artıq” deməkdir; daha qız (Fatma) bəsdir

  Tam oxu »
 • AŞAXANIM

  haşa, heç vaxt, xanım

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  odlu, atəşli, hərarətli, təsirli

  Tam oxu »
 • ATİYƏ

  bağışlanan, bəxş edilən, verilən

  Tam oxu »
 • ATİYYƏ

  bağışlanan, bəxş edilən, verilən

  Tam oxu »
 • ATLAS

  hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə

  Tam oxu »
 • ATLAZ

  hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə

  Tam oxu »
 • AVESTA

  atəşpərəstlərin dini kitabının adı

  Tam oxu »
 • AYA

  əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

  Tam oxu »
 • AYAN

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYANA

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYANƏ

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYARXANIM

  «ayar» və «xanım» sözlərindən düzəlmiş, «ürəyiaçıq, gülərüzlü; iti gözlü» xanım mənasındadır

  Tam oxu »
 • AYAT

  "Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan

  Tam oxu »
 • AYBACI

  Ay kimi gözəl bacı, Ayabənzər qəşəng qız

  Tam oxu »
 • AYBƏDƏN

  Ay kimi gözəl olan qız

  Tam oxu »
 • AYBƏNİZ

  Ay bənizli, Ay üzlü; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • AYBİBİ

  Ay kimi bibi, Ay kimi xanım;. Ay xanım

  Tam oxu »
 • AYBİKƏ

  Ay qızı, Ay xanımı; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYCA

  Ay kimi, Aya bənzər; Ay kimi işıqlı, parlaq olan gözəl

  Tam oxu »
 • AYCAMAL

  üzü Aya bənzəyən, Ay camallı, Ay simalı

  Tam oxu »
 • AYCAN

  Ay ruhlu, Ay canlı; Ay kimi gözəl olan

  Tam oxu »
 • AYÇİÇƏK

  Ay gülü, Ay çiçəyi; çox gözəl, qəşəng; sarı çiçək

  Tam oxu »
 • AYÇİN

  Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

  Tam oxu »
 • AYÇİNƏ

  Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

  Tam oxu »
 • AYÇÖHRƏ

  çöhrəsi Aya bənzəyən, Ay üzlü, Ay simalı

  Tam oxu »
 • AYDA

  gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

  Tam oxu »
 • AYDAGÜL

  Ay gülü; Ay çiçəyi; sarı gül

  Tam oxu »
 • AYDAN

  Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl

  Tam oxu »
 • AYDANƏ

  Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl

  Tam oxu »
 • AYDƏNİZ

  Ay kimi parlaq; lap gözəl, olduqca qəşəng; Ay dənizi

  Tam oxu »
 • AYDINGÜL

  işıqlı, saf, təmiz gül; cəlbedici gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYDİL

  açıq, təmiz danışığı olan; Ay ürəkli, saf qəlbli gözəl

  Tam oxu »
 • AYƏ

  əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

  Tam oxu »
 • AYƏNDAM

  Aya oxşayan; Ay əndamlı, bədəni Ay kimi gözəl

  Tam oxu »
 • AYƏNDƏN

  gələn; gələcək zaman

  Tam oxu »
 • AYƏSTƏ

  yavaş, ağır, aramla, tələsmədən

  Tam oxu »