Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • AZA

  r.sağaldan, şəfa verən; güclü, möhkəm; ə.əzab, əziyyət; hədiyyə; təsəlli

  Tam oxu »
 • AZABƏYİM

  şəfa, sevinc verən bəyim; hədiyyə olan bəyim

  Tam oxu »
 • AZƏRİN

  az oğuz ərlərinə məxsus gözəl; Azəri gözəli

  Tam oxu »
 • AZƏRTAC

  az oğuz ərlərinin tacı; Azərbaycan gözəli

  Tam oxu »
 • AZİYƏ

  t.azlardan, aslardan olan qız; assur dilində günçıxan, çıxış

  Tam oxu »
 • AZNURƏ

  işığı az olan; nuru az olan qız

  Tam oxu »
 • AZRA

  bax: Əzra

  Tam oxu »
 • BACI

  ata-ananın qızlarının bir-birinə və qardaşlarına olan qohumluq münasibəti

  Tam oxu »
 • BACIGÜL

  bacı güldür, bacı çiçəkdir; bacı gözəldir

  Tam oxu »
 • BACIXANIM

  bax: Bacı və Xanım; Xanım kimi bacı

  Tam oxu »
 • BACIQIZ

  bacının qız övladı; bacı və qız sözlərindən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • BACINUR

  bacı nurdur, bacı işıqdır; bacı qəşəngdir

  Tam oxu »
 • BADAM

  ləpəsi yeyilən sərtqabıqlı meyvə

  Tam oxu »
 • BADAMBƏYİM

  bax: Badam və Bəyim; badam kimi qız

  Tam oxu »
 • BADAMGÜL

  badam ağacının çiçəyi, badamın gülü

  Tam oxu »
 • BADAMXANIM

  bax: Badam və Xanım; badam kimi xanım

  Tam oxu »
 • BADAMNAR

  odlu badam; badam odu

  Tam oxu »
 • BADAMNAZ

  nazlı badam kimi qız; badam nazlı qız

  Tam oxu »
 • BADAMNİSƏ

  badam kimi qız; badam kimi gözəl

  Tam oxu »
 • BADAMNUR

  nurlu badam; badam nuru, işığı

  Tam oxu »
 • BADAMZƏR

  badam zəri; qızıl badam; badam zəri kimi qız

  Tam oxu »
 • BADƏGÜL

  “Bağdagül” adının təhrif olunmuş forması; gül içkisi

  Tam oxu »
 • BADİSABA

  yüngül və lətif səhər mehi

  Tam oxu »
 • BADİSƏBA

  yüngül və lətif səhər mehi

  Tam oxu »
 • BADİSƏFA

  “Badisəba” adının təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • BADSƏBA

  yüngül və lətif səhər mehi

  Tam oxu »
 • BADSƏFA

  “Badisəba” adının təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • BAFTA

  güləbətin və ya ipək saplardan toxunmuş qaytan

  Tam oxu »
 • BAĞÇA

  kiçik bağ, çiçəklik, güllük; gülüstan

  Tam oxu »
 • BAĞÇAGÜL

  bağça gülü; gül bağçası; güllük, çiçəklik

  Tam oxu »
 • BAĞDA

  güllükdə, çiçəklikdə, meyvəlik sahəsində

  Tam oxu »
 • BAĞDAD

  Bağdad şəhərinin adındandır; "bağda" (Mannada "Baq", Midiyada "Baqa", türk dillərində "Bağa", "Bayat", İran dillərində "Bağa", slavyan

  Tam oxu »
 • BAĞDADXANIM

  Bağdad xanımı, bağdadlı xanım; Bağdad gözəli

  Tam oxu »
 • BAĞDAGÜL

  bağda olan gül, bağdakı gül

  Tam oxu »
 • BAĞDAXANIM

  bağın xanımı, bağdakı xanım

  Tam oxu »
 • BAĞDAQIZ

  bağda olan qız, bağdakı qız

  Tam oxu »
 • BAHAR

  yaz, yaz fəsli; gözəllik

  Tam oxu »
 • BAHARƏ

  yaz, yaz fəsli; gözəllik

  Tam oxu »
 • BAHARGÜL

  bahar gülü kimi açılmış gül

  Tam oxu »
 • BAHARXANIMI

  bahar kimi gözəl; bahar xanımı

  Tam oxu »
 • BAHARNİSƏ

  bahar qızı, bahar kimi gözəl nisə

  Tam oxu »
 • BAHARŞAD

  bahar sevinci, şənliyi; yaz şadlığı

  Tam oxu »
 • BAHARŞƏN

  bahar sevinci, şənliyi; yaz şadlığı

  Tam oxu »
 • BAHUR

  Cənnət gözəli; gözəl qız

  Tam oxu »
 • BAHURƏ

  Cənnət gözəli; gözəl qız

  Tam oxu »
 • BAKİYYƏ

  ədalətlik; qalıq, artıq; səxavətli

  Tam oxu »
 • BALABACI

  kiçik bacı, balaca bacı; bacıların balacası

  Tam oxu »
 • BALABƏYİM

  kiçik bəyim, balaca bəyim

  Tam oxu »
 • BALABİBİ

  yaşca kiçik bibilərə verilən ad

  Tam oxu »
 • BALABİKƏ

  balaca bikə, kiçik bikə; balaca qız

  Tam oxu »