Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ARASİYƏ

  bəzənmiş, bəzəkli

  Tam oxu »
 • ARASİYYƏ

  bəzənmiş, bəzəkli

  Tam oxu »
 • ARASTA

  bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn

  Tam oxu »
 • ARASTƏ

  bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn

  Tam oxu »
 • ARƏSTƏ

  bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn

  Tam oxu »
 • ARIQIZ

  namuslu, tərbiyəli qız; bakirə qız; təmiz qız

  Tam oxu »
 • ARİFƏT

  bilən, bilikli; tanıyan qadın

  Tam oxu »
 • ARİYƏ

  daimi olmayan, müvəqqəti

  Tam oxu »
 • ARZU

  dilək, istək; daxili ehtiyac, həvəs

  Tam oxu »
 • ARZUBƏYİM

  istəkli, sevimli; arzulanan bəyim

  Tam oxu »
 • ARZUGÜL

  arzu gülü, istək gülü; arzu olunan gül kimi qız

  Tam oxu »
 • ARZUXANIM

  istəkli, sevimli, arzu olunan xanım

  Tam oxu »
 • ASENA

  q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir

  Tam oxu »
 • ASEYNA

  q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  göy, səma; göy, səma kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • ASİYA

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASİYABƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASİYAXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ASİYƏ

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASİYƏBƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASİYƏXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ASUDƏ

  dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASYA

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASYABƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASYAXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • AŞAFATMA

  “aşa” “çox, artıq” deməkdir; daha qız (Fatma) bəsdir

  Tam oxu »
 • AŞAXANIM

  haşa, heç vaxt, xanım

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  odlu, atəşli, hərarətli, təsirli

  Tam oxu »
 • ATİYƏ

  bağışlanan, bəxş edilən, verilən

  Tam oxu »
 • ATİYYƏ

  bağışlanan, bəxş edilən, verilən

  Tam oxu »
 • ATLAS

  hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə

  Tam oxu »
 • ATLAZ

  hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə

  Tam oxu »
 • AVESTA

  atəşpərəstlərin dini kitabının adı

  Tam oxu »
 • AYA

  əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

  Tam oxu »
 • AYAN

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYANA

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYANƏ

  gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYARXANIM

  «ayar» və «xanım» sözlərindən düzəlmiş, «ürəyiaçıq, gülərüzlü; iti gözlü» xanım mənasındadır

  Tam oxu »
 • AYAT

  "Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan

  Tam oxu »
 • AYBACI

  Ay kimi gözəl bacı, Ayabənzər qəşəng qız

  Tam oxu »
 • AYBƏDƏN

  Ay kimi gözəl olan qız

  Tam oxu »
 • AYBƏNİZ

  Ay bənizli, Ay üzlü; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • AYBİBİ

  Ay kimi bibi, Ay kimi xanım;. Ay xanım

  Tam oxu »
 • AYBİKƏ

  Ay qızı, Ay xanımı; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • AYCA

  Ay kimi, Aya bənzər; Ay kimi işıqlı, parlaq olan gözəl

  Tam oxu »
 • AYCAMAL

  üzü Aya bənzəyən, Ay camallı, Ay simalı

  Tam oxu »
 • AYCAN

  Ay ruhlu, Ay canlı; Ay kimi gözəl olan

  Tam oxu »
 • AYÇİÇƏK

  Ay gülü, Ay çiçəyi; çox gözəl, qəşəng; sarı çiçək

  Tam oxu »
 • AYÇİN

  Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

  Tam oxu »
 • AYÇİNƏ

  Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

  Tam oxu »