ABHƏYAT

həyat suyu, dirilik suyu.
ABHAVA
ABXANIM

Digər lüğətlərdə