ABIXANIM

böyük xanım, baş xanım (bax: Abı).
ABIGÜL
ABITEL