ABUZƏNDƏ

su pərisi; su pərisi kimi gözəl qız.
ABUTEL
AÇELYA