ADAXANIM

Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım.
AÇILANGÜL
ADELİYA