BALATA

I
(Qazax)
dəri aşılamaq üçün kül, kəpək və duzun qarışığından düzəldilən xüsusi məhlul. – Balata qayır aşdıyax dəriyi; – Dəriyi balatıya qoymuşdum, indi götürüf tükünü təmizdiyəjəm
II
(Tərtər)
xəmir mayası. – Balatanı ma: gəti, a:z, xamır qatajam
BALASQA
BALATI

Digər lüğətlərdə