BAYXA

(Biləsuvar)
baxya, xırda sıx tikiş
◊ Bayxa vurmax – xırda sıx tikişlə tikmək. – Tumanın qırağına bayxa vur
BAYDIRMAX
BAYI