HADDOCK

n zool. treska; smoked ~ hisə verilmiş treska;

◊ to bring ~ to paddock ≅ qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözünü çıxartmaq

HAD
HAEMORRHAGE