İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • M

  M, m n (pl M’s, m’s) ingilis əlifbasının 13-cü hərfi

  Tam oxu »
 • M.A.

  M.A. n Master of Arts magistr dərəcəsi (humanitar elmlər üzrə)

  Tam oxu »
 • MA

  n d.d. = mother

  Tam oxu »
 • MAAM

  n d.d. madam

  Tam oxu »
 • MACABRE

  adj qüssəli, qəmli; kədərli, kinayəli, ürəksıxan; dəhşətli, müdhiş; ~ humour kinayəli yumor

  Tam oxu »
 • MACARONİ

  n makaron

  Tam oxu »
 • MACE

  n tar. toppuz, gürz

  Tam oxu »
 • MACHİNE

  machine1 n 1. dəzgah; drilling ~ deşikaçan dəzgah; 2. d.d. maşın; sewing ~ tikiş maşını; knitting ~ toxuyucu maşın; 3

  Tam oxu »
 • MACHİNE GUN

  n pulemyot

  Tam oxu »
 • MACHİNE-SHOP

  n maşınqayırma zavodu

  Tam oxu »
 • MACHİNE-TOOL

  n tex. dəzgah

  Tam oxu »
 • MACHİNERY

  n mexanizm, maşın avadanlığı

  Tam oxu »
 • MACHİNİST

  n maşınqayırma mütəxəssisi; maşinist; mühəndis

  Tam oxu »
 • MACKEREL

  n zool. skumbriya (balıq növü); smoked ~ hisə verilmiş / hislənmiş skumbriya

  Tam oxu »
 • MACKİNTOSH

  n makintoş (sukeçirməyən palto / plaş)

  Tam oxu »
 • MACROCOSM

  n kainat, aləm, dünya

  Tam oxu »
 • MAD

  mad1 adj (-dder, -ddest) 1. ruhi xəstə; dəli; to drive smb. ~ bir kəsi dəli etmək; to be ~ about smb

  Tam oxu »
 • MAD-HOUSE

  n dəlixana

  Tam oxu »
 • MADAM

  n d.d. madam, xanım

  Tam oxu »
 • MADAME

  qadınların ərdə olduğunu bildirmək üçün onların adlarının qarşısında işlədilən müraciət

  Tam oxu »
 • MADCAP

  n şuluqçu, dəcəl, nadinc, dəlisov, azğın, qoçu

  Tam oxu »
 • MADDEN

  v 1. dəli etmək, ağlını / huşunu başından almaq; dəli-divanə etmək; 2. əsəbiləşdirmək, özündən çıxartmaq, cinlətmək

  Tam oxu »
 • MADE

  made1 to make felinin pt, pp formaları made2 adj düzəldilmiş, istehsal edilmiş, qayırılmış; ~ in Japan / in England / in Spain / in Italy, etc

  Tam oxu »
 • MADLY

  adv dəli kimi, dəlicəsinə

  Tam oxu »
 • MADMAN

  n (pl -men) dəli; ağılsız; divanə (həm də məc.); to shout like a ~ dəli kimi qışqırmaq

  Tam oxu »
 • MADNESS

  n 1. dəlilik; ağılsızlıq, divanəlik, ruhi pozğunluq; 2. quduzluq (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • MADRİGAL

  n şərqi, nəğmə (çalğısız; xor üçün)

  Tam oxu »
 • MAESTRO

  n maestro

  Tam oxu »
 • MAFİA

  n mafiya; the ~ Siciliyada gizli mütəşəkkil təşkilat

  Tam oxu »
 • MAG

  n d.d. magazine isminin qısa forması; colour ~s şəkilli jurnallar

  Tam oxu »
 • MAGAZİNE

  magazine1 n 1. silah-sursat anbarı; 2. daraq (tüfəngdə); 3. dövri jurnal (həftəlik, aylıq və s.); a literary ~ ədəbi jurnal; glossy ~s dilçilik jurnal

  Tam oxu »
 • MAGGOT

  n zool. sürfə (xüs milçəkdə)

  Tam oxu »
 • MAGİ

  n pl sehrbazlar; cadugərlər, falçılar

  Tam oxu »
 • MAGİC

  magic1 n 1. sehrkarlıq; möcüzə; ovsunlama; black ~ qara magiya; cadugərlik, ovsunçuluq; the ~ of Shakespeare’s poetry Şekspir poeziyasının möcüzəsi; 2

  Tam oxu »
 • MAGİCAL

  adj sirli; möcüzəli; sehrli; ~ powers sirli qüvvələr

  Tam oxu »
 • MAGİCALLY

  adv möcüzəli / sirli / sehrli şəkildə

  Tam oxu »
 • MAGİCİAN

  n 1. sehrbaz; cadugər, ovsunçu; gözbağlayıcı; 2. fokusçu (fokuslar göstərən estrada / sirk artisti)

  Tam oxu »
 • MAGİSTRACY

  n hakimlik; polis məhkəməsi; examining ~ müstəntiq, silistçi; the ~ hakimlər kollegiyası

  Tam oxu »
 • MAGİSTRATE

  n 1. aşağı səviyyəli məhkəmədə hakim; 2. sülh carçısı

  Tam oxu »
 • MAGNANİMİTY

  n əliaçıqlıq, səxavətlilik, mərdlik, alicənablıq, comərdlik

  Tam oxu »
 • MAGNANİMOUS

  adj alicənab, mərd, səxavətli; əliaçıq; a man ~ of soul alicənab / səxavətli / əliaçıq adam

  Tam oxu »
 • MAGNANİMOUSLY

  adv səxavətlə, mərdcəsinə, comərdcəsinə, alicənablıqla

  Tam oxu »
 • MAGNATE

  n maqnat; varlı adam; iri torpaq sahibi; mülkədar

  Tam oxu »
 • MAGNESİA

  n maqneziya; maqnezium oksid (toz halında)

  Tam oxu »
 • MAGNET

  n 1. maqnit; 2. məc. yapışıqlı adam; qır-saqqız

  Tam oxu »
 • MAGNETİC

  adj 1. maqnit, maqnitli i; ~ field maqnit sahəsi; a ~ needle kompasın əqrəbi (cəhətləri göstərən); 2

  Tam oxu »
 • MAGNETİSE

  magnetize, -ise v 1. maqnitləşdirmək; 2. məc. cəzb / cəlb etmək

  Tam oxu »
 • MAGNETİZE

  magnetize, -ise v 1. maqnitləşdirmək; 2. məc. cəzb / cəlb etmək

  Tam oxu »
 • MAGNİFİCATİON

  n 1. tərifləmə, mədh etmə; 2. böyütmə, şişirtmə, artırma

  Tam oxu »
 • MAGNİFİCENCE

  n cazibədarlıq; füsunkarlıq, cah-calal, təmtaraq

  Tam oxu »