JE

“J” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
JARQÓN
JELATİ́N

Digər lüğətlərdə