LƏBBADƏ

is. [ ər. ]
1. köhn. bax aba 1
[Molla Xəlil] uzun ləbbadəsinin ətəklərini yelləndirə-yelləndirə o baş-bu başa gəzinir, qalın bir qaranlığa bürünən kəndə baxırdı. S.Hüseyn.
[Axund] qara gecə ləbbadəsini ehmalca çiyninə salıb, dəhlizə çıxdı. Mir Cəlal.

2. məc. Uzun, enli, biçimsiz paltar haqqında. Əynindəki palto deyil, ləbbadədir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LƏBBADƏ ləbbadə bax 1. xələt 1; 2. aba I
LƏBALƏB
LƏBBEYK

Digər lüğətlərdə