LORTÇU

is. məh. Avara gəzib bir işlə məşğul olmayan adam.
[Əhməd:] …Nə söyləyirsən, bir lortçudur ki, bərabəri yoxdur, indi gələr, görərsən. N.Vəzirov.

LORT
LORTGÖDƏN

Digər lüğətlərdə