LORT

sif. Şişman, sallaqqarın.
LORNET
LORTÇU

Digər lüğətlərdə