ÓBLAST

is. [ rus. ] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu.
OBERTÓN
OBLİQÁSİYA

Digər lüğətlərdə