OCAQÇILIQ

is. Ocaqçının işi, vəzifəsi. Ocaqçılıq etmək. – [Sayad:] Bilmirəm necə deyim ki, sözlərimdən inciməyəsən.
Axı, Xəlil hara, ocaqçılıq hara? İ.Məlikzadə.

OCAQÇI
OCAQXANA

Digər lüğətlərdə