TÜKƏTMƏ

Tükətmək”dən f.is.
TÜKƏNMƏZ
TÜKƏTMƏK

Digər lüğətlərdə