TİKİLMƏK₁

Tikmək1”dən məch. Boş yerlərdə indi çoxlu ev tikilmişdir.
– Qoyuldu özüllər, boylandı tağlar; Tikildi divarlar, şumal dirəklər. M.Müşfiq.
Mədəniyyət evi kəndin cənub qurtaracağında tikilmişdi. İ.Əfəndiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TİKİLMƏK qurulmaq — düzəldilmək

Omonimlər

  • TİKİLMƏK TİKİLMƏK I f. Paltarı hazırlamaq; bina qurmaq. Günəşin üzünə baxdı otaqlar; Evimiz tikildi, bitdi müxtəsər (M

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • TİKİLMƏK TİKİLMƏK – SÖKÜLMƏK O hisli daxmacıq söküldü bu gün (S.Vurğun); İclas üçün kənddə klub tikilir (Ə.Vəliyev)
TİKİLİŞ₁
TİKİLMƏK₂

Digər lüğətlərdə