TİKƏ-TİKƏ

zərf Parça-parça, doğramdoğram, tikə-parça. Kağızı tikə-tikə etmək. – [Pəri Cadu:] İtil gözümün qabağından.
Bir də səni görsəm, tikə-tikə elərəm. Ə.Haqverdiyev.
[Sultan bəy:] Öldürəcəyəm! Bu papaq mənə haram olsun ki, bir də arşınmalçı adı tutsan, tikə-tikə doğrayacağam. Ü.Hacıbəyov.

TİKƏ-PARÇA
TİKİLİ₂

Digər lüğətlərdə