TİKANÇI

is. Keçmişdə: tikan qırıb satmaqla məşğul olan adam.
Biri vardı, biri yoxdu, bir tikançı vardı. (Nağıl).

TİKANCIQ
TİKANLI

Digər lüğətlərdə