TİKANLIQ

is.
1. Çoxlu tikan kolları bitmiş yer, tikan kolluğu.
Qaraatlılar da özlərini tikanlığa vurdular. Koroğlu”.
Nəbi tikanlıqda gedirmiş kimi yavaş-yavaş ağacın üstü ilə yeriməyə başladı. Ə.Abasov.

2. Yandırmaq və ya başqa məqsəd üçün yerdən çıxarılmış tikanın saxlandığı yer. Tikanlıqdan tikan götürmək.
TİKANLI
TİKANSIZ

Digər lüğətlərdə