TİKDİRMƏK₂

icb. Sifarişlə birinə paltar və s. tikmə işi gördürmək. Özünə palto tikdirmək.
[Mirzağa] toy üçün özünə yenicə tikdirdiyi paltarını geymiş, özünün görünüşünü Cəmilənin xoşuna gələcək bir şəklə salmışdı. S.Hüseyn.
Veys kiçik bacısına qanovuzdan tuman, al faydan kofta tikdirmişdi. Ə.Əbülhəsən.

TİKDİRMƏ₂
TİKDİRMƏK₁

Digər lüğətlərdə