TƏBƏQƏLƏŞMƏ

Təbəqələşmək”dən f.is. Tez-tez bir dəstə feodal təbəqəsinin hakimiyyəti digər dəstənin hakimiyyətilə dəyişilirdi, ictimai-siyasi təbəqələşmə güclənirdi. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TƏBƏQƏLƏŞMƏ laylaşma
  • TƏBƏQƏLƏŞMƏ zümrələşmə
TƏBƏQƏ₁
TƏBƏQƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə