TƏBLİĞATÇI

is. Təbliğatla məşğul olan adam. Kitabxanaçı həm də kitab təbliğatçısıdır.
// Partiyanın qərarlarını mühazirə və müsahibələrində izah edən, siyasi məşğələlərə rəhbərlik edən partiya üzvü.
İnqilabdan sonra kəndə gələn təbliğatçılardan Molla Xəlil çox qorxmuşdu. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TƏBLİĞATÇI TƏBLİĞATÇI Təbliğatçı qadın Zeynəbi bu cür öyrədirdi (Qantəmir); MÜBƏLLİĞ [Ocaqqulu:] ..Hər zaman sənin silahdan da ötkəm olan mübəlliğ dilin rəvandır
TƏBLİĞAT
TƏBLİĞATÇILIQ

Digər lüğətlərdə