TAARÜF

is. [ ər. ] Bir-birini tanıma, birbiri ilə tanış olma, bir-birini tanıma.
TAAM
TAB

Digər lüğətlərdə