TABAQÇALANMA

Tabaqçalanmaq”dan f.is.
TABAQÇA
TABAQÇALANMAQ

Digər lüğətlərdə