TABAQÇALANMAQ

bax tabaqlanmaq.
Qızılgül axçalandı; Gülü tabaqçalandı; Can verəndə gəlmədin; Qəbrim də mıxçalandı. (Bayatı).

TABAQÇALANMA
TABAQÇI

Digər lüğətlərdə